Iskolánkról

Szigetvár nyugati városrészének 40 évvel ezelőtt épült általános iskolája az Istvánffy Miklós Általános Iskola Az iskola 8 évfolyamán 2 párhuzamos tanulócsoportban közel 400 gyermek tanul. A pedagógusok – 29 fő – megteremtenek minden lehetőséget a továbbépíthető műveltségek megalapozására, az egyéni képességek kibontakoztatására.
Az iskola felszereltsége: Az iskola törekszik a korszerű oktatómunkához szükséges eszközök beszerzésére. A számítástechnika szaktanterem mellett még 3 szaktanterem, valamint minden alsós terem rendelkezik számítógéppel. Az idegen nyelvek tanulásához nyelvi labor áll rendelkezésre valamint többféle multimédiás program közül választhatnak a tanulók. Az évek során könyvtárunk folyamatos fejlődésen ment át. A könyvek mellett korszerű multimédiás eszközök állnak rendelkezésre

Az intézmény programkínálatának rövid bemutatása

Iskolánk az inkluzív nevelési szemlélet és ezt tükröződő tanulási-tanítási eljárások modellértékű intézménye. Évente több iskolából látogatnak el tanárok-hallgatók, hogy megismerkedjenek innovatív módszereinkkel. Az iskolánkban folyó munka eredményeit tükrözi tanulóink kiemelkedő teljesítménye a tanulmányi –és sport versenyeken

Az iskolában szervezett tanórán kívüli foglalkozások:

Istvánffy Miklós

(Kisasszonyfa, 1538. december 8. – Vinica, 1615. április 1.)

politikus, költő, történetíró
A költő Istvánfi Pál fia, Oláh Miklós pártfogoltja, Zsámboky János neveltje. Padovában tanult (1552–1556). 1559-től kancelláriai tisztviselő, később királyi tanácsos, alnádor. 1603-ban ő fogalmazta az Illésházy Istvánt törvénytelenül fej- és jószágvesztéssel sújtó ítéletet. A Habsburgok feltétlen híve, a reformáció ádáz ellensége volt.1608 után visszavonult a közélettől.

Műveltségét, rendkívüli nyelvtudását, írói tehetségét ellenfelei is csodálták. Jól verselt latinul. Istvánffy meg volt győződve arról, hogy históriájának megírásával szükséges, nélkülözhetetlen munkát végez, s a veszélyben levő haza hírnökeként tárja fel a század történetét. Mátyás erős, fegyelmezett állama az eszménye, melynek összeomlását a magyar történelem legnagyobb korszakfordulójaként értékeli. Históriájában Istvánffy a vezető feudális osztály elé hősi példát kívánt állítani, hogy azzal a török kiűzésére s az egykori hatalmas ország visszaállítására buzdítson.

A várháborúk, végvári harcok leírása ezért minden más egykorú forrásénál színesebb és elevenebb nála. Az apró magyar várak hősi küzdelme valóságos eposszá szélesedik; különösen Szigetváré ölt roppant méreteket, ahol szerinte világrészek mérik össze erőiket. Zrínyi portréját Istvánffy továbbfejlesztette, s a hős alakjában, heroikus önfeláldozásában már a későbbi barokk eposzi hős egyes vonásait is felvillantotta.


Gyermekvilágért 2001


Iskolánk Gyermekvilágért 2001 alapítványát a Szigetvári Takarékszövetkezet támogatásával 2001-ben abból a célból hoztuk létre, hogy tanulóink iskolai és szabadidős tevékenységét segítsük.

A Gyermekvilágért 2001 Alapítvány és elődje megalakulása óta az iskola közösségét hivatott támogatni. Fő céljai között elsősorban a tanulóbarát környezet kialakítása, bővítése, oktatástechnikai eszközök vásárlása és a pedagógusok továbbképzésének támogatása szerepel. Az alapítvány támogatja a szabadidő hasznos eltöltésének segítését, informatikai eszközöket vásárol, a tehetséges tanulók versenyeztetéséhez anyagi támogatást nyújt.
Az elmúlt három év során jelentőssé vált a digitális eszközök használata a tanórákon és tanórákon kívül is. Ezzel összhangban az iskolánk pedagógusaiban belső igénnyé alakult, hogy a digitális világ eszközeit és azok adta oktatási lehetőségeket megtanulják és használják a tanítás során. Hangsúlyosabbá vált a digitális kultúra szélesítése, melyhez az alapítvány is hozzá tudott járulni interaktív tábla, tabletek, digitális üzenőfal vásárlásával. Az eszközök segítségével a belépéskor az üzeneteket digitálisan adjuk át a hozzánk érkezőknek, a digitális kompetenciafejlesztés az órákon több eszközzel valósulhat meg. Ebben a tanévben 20 darab microbit került beszerzésre, melyekkel a gyerekek a programozás világában kalandozhatnak matematika órákon. Nyomtató vásárlásával támogattuk, hogy igényes és szépen kinyomtatott értékelést kaphassanak az alsó tagozatos tanulóink félévkor és év végén. Két évvel ezelőtt Lego robotokat ajándékoztunk a pedagógusok és gyerekek nagy örömére, így robotika szakkör is működik az iskolában.
A gyerekek komfortérzete miatt a folyosókra foteleket, szekrényeket vásároltunk, a saját, egyéni életterüket ezek által kulturáltan ki tudják alakítani. Az első osztály mindig új szőnyeget kap, mely a rugalmas tanrend egyik nélkülözhetetlen eleme. A kreatív stúdió bútorzatát tavaly teljes egészében meg tudtuk vásárolni, hiszen a 25. alapítványi bál bevétele lehetővé tette az eszközök beszerzését. Az alapítványi bál hagyomány, minden évben megrendezzük és a bevételt mindig egy előre meghatározott célra fordítjuk.
Fontosnak tartjuk a közösségi színterek fejlesztést, ahol a közösségfejlesztő, kohéziót erősítő tevékenységek megvalósulnak. Az eszközök bővítése folyamatos, a játszóteret évről évre bővítjük kültéri fitneszgépekkel, drótkötélpályát telepíttettünk, a forgatható puzzle kihelyezésével pedig tanulási képességeket fejlesztünk a gyerekeknél. Ezekkel az eszközökkel segítjük a biztonságos, kulturált és önfeledt játék élményét.
Iskolánk életében fontos a hagyományteremtés, a szülőkkel való együttműködés, a kapcsolatok erősítése. Tevékenyen részt veszünk a rendezvények szervezésében, vásároltunk összecsukható székeket, a hangosítás minőségének javítása érdekében hangfalat és mikrofonokat vettünk.
Az elmúlt évben támogattuk a gyerekek táboroztatását, a szabadidős programok szervezésével igyekszünk élményekhez juttatni a gyerekeket. Fontosnak tarjuk a pedagógusok munkájának segítését, több pedagógus szerzett szakvizsgát, melynek tandíját 80%-ban támogattunk.

Az alaítványi vagyon kezelője és a kitűzött cél operatív megvalósítója a 9 főből álló alapítványi kuratórium, melynek élén az elnök áll.

A kuratórium elnöke: Kovácsné Kovács Beáta

a kuratórium tagjai:
        Verkmann Fruzsina
        Kovács Márton
        Kriszt Veronika
        Neiczer - Győri Zsuzsanna
        Fazekas Róbert
        dr. Hajdu Edit Barbara
        Rotweiler Dóra
        Béláné Gaál Krisztina

Alapítványunk a jövőben is számít a szülők, a támogatók segítségére!

Számlaszámunk:

Szigetvári Takarékszövetkezet 50800018-11028000

Adószámunk: 18321225-1-02