Tantestület

2023/2024. tanévben

Pedagógusok:


Kupusz Mátyás: fizika - testnevelés szakos tanár, közoktatás vezető, köznevelési vezető - szakértő, Igazgató

1. Babicné Laskai Zsuzsanna: pedagógiai asszisztens
2. Béláné Gaál Krisztina: tanító, ének szk.,mesterpedagógus
3. Benes Julianna tanár: földrajz - történelem szakos tanár
4. Berta Bianka Mercédesz: gyógypedagógus
5. Bodrog Nikolett: tanító, német mt.
6. Buzsics Viktor: testnevelő tanár
7. Csomorné Bedő Katalin: tanító, ének szk.
8. Dr. Dénes Dóra: magyar nyelv és irodalom szakos tanár
9. Drávavölgyi Gáborné: óvoda pedagógus, tanító: angol mt., angol szakos tanár
10. Farkas Éva: biológia - földrajz szakos tanár
11. Golobics Melinda: tanító, informatika mt.
12. Harisné Lingli Beáta: tanító
13. Hegedüs Judit: tanító, könyvtár szk.
14. Horváth Nóra: tanító, magyar nyelv és irodalom mt.
15. Horváth Patrik: angol szakos óraadó
16. Ján Szilárd: kémia - német szakos tanár
17. Karsai - Szokol Adrienn: pedagógiai asszisztens
18. Kovácsné Kovács Beáta: tanító, angol mt., angol szakos tanár, mesterpedagógus, igazgatóhelyettes
19. Kovácsné Török Zsófia: tanító, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, technika mt.
20. Krautnerné Kalász Valéria: tanító
21. Kriszt Veronika tanító: német mt., gyógypedagógus, logopédus
22. Magda Elizabet: tanító, magyar nyelv és irodalom mt.
23. Márkus - Verkman Fruzsina Judit: tanító, ember és társadalomismeret mt.
24. Oláh Bernadett: iskolapszichológus
25. Papp - Máli Orsolya: történelem - könyvtár szakos tanár
26. Pálné Sziber Éva: magyar nyelv és irodalom, orosz szakos tanár, gyógypedagógus
27. Rácz Alexandra: magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtár - informatika szak
28. Schierer Mária: matematika - fizika szakos tanár, igazgatóhelyettes
29. Szabó Péter: angol szakos óraadó
30. Szegő Éva tanító: rajz szk., rajz szakos tanár
31. Takács László: testnevelő tanár
32. Takácsné Kelemen Anett: pedagógiai asszisztens
33. Torma Zsolt: tanító - matematika mt., technika szakos tanár.,
34. Turger Erzsébet: matematika - kémia szakos tanár
35. Ujvárosi Eszter: tanító, magyar nyelv és irodalom mt.
36. Vasné Flender Zsuzsanna: tanító, testnevelés mt.