Tehetségpont

Iskolánk "Tehetségpont"-ként működik az országos tehetségpont hálózatban


Tehetséggondozás gyakorlata a tanulás-tanítás folyamatában

Pedagógiai programunk egyik alapelve a teljes személyiségfejlesztés. Alapozó- és kezdő szakaszban nagy hangsúlyt fektetünk a készség- és képességfejlesztésre, a lehető legjobb feltételek biztosítására a különböző adottságú, képességű, eltérő ütemben haladó, ill. tehetséges tanulók egyéni fejlődéséhez. Nem siettetünk és nem korlátozunk, nem „fogunk vissza” senkit.

Célunk egy diagnosztikus eredményvizsgálaton alapuló tehetségazonosítás, ezt követően a tananyag differenciált feladatlaprendszerrel történő közvetítésével a tehetség fejlesztése. Az általános és speciális képesség területek folyamatos fejlesztésén túl a tananyagot mélységében, tartalmában, tempójában gazdagítjuk, dúsítjuk. Differenciált óraszervezéssel biztosítjuk azokat a kereteket, melyek lehetővé teszik az egyéni tempóban való haladást. Lazító tevékenységek beiktatásával órán és tanórán kívül is tehetségprognosztizáló projektet működtetünk 3. 4. évfolyamon „ komplex esztétikai nevelés” címmel biztosítjuk a tehetségkibonta-koztatást. Nagy gondot fordítunk a speciális épességek, mint feladat iránti elkötelezettség, reális önértékelés, önbeazonosítás, emocionális stabilitás kitartás, kommunikációs képességek stb. fejlesztése.

Mindennapi gyakorlatban a tananyag helyett a „gyermekben” gondolkodunk. A gyerekek iskolába kerülésekkor - teljesen természetes módon - eltérő adottságokkal, képességekkel rendelkeznek és eltérő ütemben fejlődnek. Olyan feladatbankrendszert dolgoztunk ki, amely a tananyagot lebontja aktuális követelmény, minimum és optimum szintre. A tanulási folyamatot 1-4 évfolyamon fejlesztő, és diagnosztikus eredmény-vizsgálatra épülő mérési szakaszra bontjuk (évi 4 alkalommal mérünk). Lehetővé válik a tehetség korai felismerése és a pontos diagnózis felállítása után a fejlesztendő területek meghatározása. Mivel eszközrendszerünk minden területet lefed egyéni fejlődési utak meghatározásával lehetővé válik a tananyag dúsítása által a lehetségek optimális fejlődése.

A tanári differenciálást kidolgozott óramodellek segítik, amelyek lehetővé teszik az adott gyermekekkel való individuális munkát, így a fejlesztés akkor és ott történik, amikor a szenzitív korszakban ér a speciális népességterület fejlesztésre szorul.

Tehetséggondozást segítő programunk alkalmazásával megnyílik a lehetőség az egyéni tanulási képességeknek megfelelő részvételre a tanulás-tanítás folyamatában. Eszközrendszerünk alkalmazásával lehetőség van a tanulás megkezdésének korai időszakában a tehetségazonosításra, egyéni fejlesztési utak meghatározására. A modell adaptációjával olyan eszközrendszer működtetésére válik képessé a tanító-tanár, mely tudatos nevelő-oktató munkára ösztönzi.